Zebranie Rady Rodziców

 UWAGA !

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 

13 września (środa) o godzinie 16.30.

Książki

KSIĄŻKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Rada Pedagogiczna Przedszkola dokonała wyboru książek wspomagających nauczanie wychowanków 

w roku szkolnym 2023/2024. 

Są to książki wydawnictwa MAC oraz Nowa Era.

Prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na zakup książek w cenie jak poniżej. Wpłaty na  książki prosimy dokonywać  od 11 – 22 września br. gotówką w sekretariacie przedszkola.

  • Grupa „Misie” i „Krasnoludki” bez książek
  • Grupa „Biedronki” i „Motylki”
    5 latki – 129,00 zł.
    4 latki – 112,00 zł.
  • Grupa „Jagódki”
    5-6 latki – 154,90 zł. + 31,00 zł.(książka do jęz.angielskiego) – razem do zapłaty 185,90 zł.

Grupa „Pszczółki”
5 latki – 134,00 zł. + 31,00 zł. (książka do jęz.angielskiego) – razem do zapłaty 165,00 zł.
6 latki – 139,00 + 31,00 zł. (książka do jęz.angielskiego) – razem do zapłaty 170,00 zł.

Co nas czeka we wrześniu!

W naszym przedszkolu już od września moc atrakcji:

14 wrzesień – wyjazd do Porąbki, zajęcia w ramach projektu „Orły Sportu”. Grupy: Jagódki i Pszczółki

18 wrzesień Spotkanie z Policjantem i psem ratownikiem

20 wrzesień –  Dzień Przedszkolaka

29 wrzesień – w godzinach dopołudniowych „Urodzinki Przedszkolaków” urodzonych w sierpniu i wrześniu

29 wrzesień teatrzyk Skrzat – „Tajemniczy wirus lenistwa” (po obiedzie)

26 październik „Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci z grup: Motylki, Krasnoludki i Pszczółki

27 październik „Pasowanie na Przedszkolaka” Misie

Zasady odliczania nieobecności

Zasady Odliczania Nieobecności

Zasady odliczania za pobyt i żywienie dziecka

Rodzice:
1. Zgłaszają nieobecności dziecka w przedszkolu osobiście lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola   Tel: 33 810 86 98.

Informujemy, iż zgłoszenia wysyłane sms-em  lub poprzez aplikację Messenger nie będą brane pod uwagę!.
2. Odliczeniom podlegać będą tylko dni zgłoszone dzień wcześniej do godz. 9:00.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość
ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
(które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym)
w Wiener TU S.A.. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny
2023/2024, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2023 br. do 31 sierpnia 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki
w wysokości 30,00 zł.

Prosimy chętnych Rodziców o wyrażenie zgody
-podpis na liście- oraz wpłatę w/w kwoty do 22 września br.

– drugie dziecko płaci połowę składki.

Zmiana opłat

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z Uchwałą Rady
Gminy opłata za godziny Publicznym
Przedszkolu w Kobiernicach uległa zmianie i

od 1 września wynosi 1,30 zł.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym
dotyczy godzin przekraczających czas przewidziany
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
(nie może być on krótszy niż 5 godzin dziennie).
W praktyce oznacza to, że rodzice posyłający dziecko
do przedszkola na nie więcej niż 5 godzin dziennie,
nie muszą nic za to płacić. Za każdą następną
godzinę organy prowadzące mogą pobierać opłatę.

Magdalena Piekiełko-Ilczak
Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Kobiernicach

Zebranie Rodziców

UWAGA !!!

Dyrektor przedszkola serdecznie zaprasza Rodziców na spotkanie
w dniu 6 września o godz. 16:30.
Tematem w/w spotkania będzie organizacja nowego roku szkolnego.