Zmiana opłat

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z Uchwałą Rady
Gminy opłata za godziny Publicznym
Przedszkolu w Kobiernicach uległa zmianie i

od 1 września wynosi 1,30 zł.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym
dotyczy godzin przekraczających czas przewidziany
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
(nie może być on krótszy niż 5 godzin dziennie).
W praktyce oznacza to, że rodzice posyłający dziecko
do przedszkola na nie więcej niż 5 godzin dziennie,
nie muszą nic za to płacić. Za każdą następną
godzinę organy prowadzące mogą pobierać opłatę.

Magdalena Piekiełko-Ilczak
Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Kobiernicach