Programy obowiązujące w przedszkolu

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym  2020/2021

w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach

  • PPK-ce/1/2019/2020 −  „ Nasze Przedszkole” . Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka” Wiesława Żaba -  Żabińska.  Wydawnictwo:  MAC EDUKACJA  2017  (nr dop. PPK - 01/08/2017/2018),
  • PPK-ce/3/2019/2020  - „ Dziecięca matematyka” Program dla przedszkoli, klas zerowych, przedszkoli integracyjnych – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska –  Wydawnictwo WSiP  (nr dop. PPK - 02/08/2014/2015),
  • PPK-ce/4/2019/2020   - „ Kocham dobrego Boga” . Program nauczania religii rzymskokatolickej w przedszkolach i szkołach- Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski- Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz  (nr dop. PPK - 01/08/2015/2016).