Rekrutacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach ogłasza rekrutację do przedszkola

na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji, wniosek i wymagane dokumenty

do pobrania znajdują się pod wpisem

oraz w sekretariacie Przedszkola.

Wypełniony wniosek, zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu w terminie

od 12 lutego – 23 lutego br.

w sekretariacie w godzinach od 7:00 – 15:00.

Zarządzenie Dyrektora 1
Zarządzenie Dyrektora 2
Regulamin rekrutacji
Wniosek rekrutacyjny do przedszkola na rok 2024/2025
Oświadczenie – wielodzietność
Oświadczenie – samotne wychowanie
Oświadczenie – miejsce zamieszkania
Oświadczenie – rodzeństwo przedszkole
Oświadczenie – rodzeństwo szkoła
Oświadczenie – dochód