Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach
w roku szkolnym 2021/2022
(podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00 – 13:00)


Dzieci starsze z oddziałów: Biedronki, Motylki, Jagódki, Pszczółki

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Praca indywidualna. Przypominanie zasad higieny osobistej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS. Zestaw ćwiczeń porannych.
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
8:00 – 8:15 I tura Przygotowanie do śniadania
8:30 – 8:45 II tura
Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:15 – 8:45 I tura Śniadanie ( BIEDRONKI, MOTYLKI )
8:45 – 8:50 Dezynfekcja I tura
9:15 – 9:20 Dezynfekcja II tura
8:50 – 9:15 II tura ( JAGÓDKI , PSZCZÓŁKI )
Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie. Organizowanie pracy dyżurnych. Zajęcia dodatkowe – religia – Pszczółki.
8:45 – 9:00 I tura Czynności samoobsługowe w łazience
9:20 – 9:30 II tura
Doskonalenie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych
9:00 – 9:30 I tura Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
9:30 – 10:00 II tura
Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zajęć języka angielskiego i religii. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Zajęcia dodatkowe – religia.
9:30 – 9:45 I tura Przerwa między zajęciami. Mycie rąk – drugie śniadanie ( deser)
10:00 – 10:15 II tura
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Promowanie higieny i kultury osobistej podczas spożywania posiłków, zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Zachęcanie do degustowania mniej znanych czy lubianych smaków.
9:45 – 10:15 I tura Drugie zajęcie
10:15 – 10:45 II tura
Organizowane i prowadzone przez nauczycielkę, w miarę możliwości na świeżym powietrzu,
gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze
i porządkowe.
10:15 – 11:00 I tura Pobyt na świeżym powietrzu
10:45 – 11:30 II tura
Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu/na spacer (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy tropiące, (wycieczki
i spacery – uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych GIS) – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry i zabawy ruchowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11:00 – 11:15 I tura Przygotowanie do obiadu
11:30 – 11:45 II tura
Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
11:15 – 11:45 I tura Obiad
11:45 – 12:15 II tura
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką, nożem); wyrabianie nawyku nakrywania do stołu i sprzątania po skończonym posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
11:45 – 11:50 Dezynfekcja I tura
12:20 – 12:25 Dezynfekcja II tura
11:50 – 12:20 I tura Czas relaksu
12:15 – 12:45 II tura
Zabiegi higieniczne, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
i odtwarzanych z nośników CD. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę bądź słuchowisk z płyty CD, muzyka relaksacyjna.
12:20 – 14:00 I tura Zajęcia popołudniowe
12:45 – 14:15 II tura
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
14:00 – 14:15 I tura Przygotowanie do podwieczorku
14:15 – 14:30 II tura
Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.
14:15 – 14:35 I tura Podwieczorek
14:35 – 14:55 II tura
Nabywanie przekonania o konieczności regularnego spożywania posiłków i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka.
14:35 – 16:00 I tura Rozchodzenie się dzieci
14:55 – 16:00 II tura
Z dziećmi pozostającymi – ćwiczenia ogólnorozwojowe: artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia indywidualne, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie, zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, zabawy inspirowane przez dzieci w sali i na świeżym powietrzu, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.


Dzieci z oddziałów: Misie i Krasnoludki

6:00 – 8:15 Schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Przypominanie zasad higieny osobistej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS. Zestaw ćwiczeń porannych.
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania
Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00 Śniadanie
Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych
i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie.
9.00 – 9.05 Dezynfekcja
9:00 – 9:10 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych
9:10 – 9:30 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
Zajęcia organizowane przez nauczyciela zgodnie z założeniami podstawy programowej, z uwzględnieniem zajęć języka angielskiego i religii – wspieranie wielorakiej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
9:30 – 10:00 Samodzielna aktywność dzieci
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
10:00 – 10:15 Mycie rąk. Drugie śniadanie – deser
Promowanie higieny i kultury osobistej podczas spożywania posiłków, zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Zachęcanie do degustowania mniej znanych czy lubianych smaków.
10:15 – 11:15 Pobyt na świeżym powietrzu
Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu/na spacer (nauka samodzielnego ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy tropiące, (wycieczki
i spacery – uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych GIS) – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry i zabawy ruchowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu
Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie.
11:30 – 12:00 Obiad
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką, widelcem ), kulturalnego spożywania posiłków, przełamywania niechęci do nielubianych bądź nieznanych potraw.
12:00 – 12:05 Dezynfekcja
12:00 – 12:15 Przygotowanie do leżakowania
Nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:15 – 14:15 Poobiedni relaks
Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę bądź słuchowisk z płyty CD, muzyka relaksacyjna.
14:15 – 14:30
Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych- wyrabianie nawyku składania piżamki.
14:30 – 14:45 Podwieczorek
Nabywanie przekonania o konieczności regularnego spożywania posiłków i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka.
14:45 – 16:00 Rozchodzenie się dzieci.
Z dziećmi pozostającymi – ćwiczenia ogólnorozwojowe: artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia indywidualne, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie, zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, zabawy inspirowane przez dzieci w sali i na świeżym powietrzu, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.


Przyjęto na rok szkolny 2021/2022 Uchwałą Nr 3/2021/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kobiernicach z dnia 31 sierpnia 2021 r.