Karty do czytnika

Rodziców, których dziecko kończy edukację przedszkolną
prosimy o zwrot karty do czytnika
w ostatnim dniu pobytu w przedszkolu
(dzieci, które odchodzą do szkoły).

Upominki

Drodzy Rodzice naszych Przedszkolaków!!!

Serdecznie zapraszamy Was do naszej placówki  w dniu 26 czerwca br. ( piątek)                           

w godzinach od 8:00 do 15:00,  po odbiór upominków dla dzieci 

z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Prosimy o  przestrzeganie obowiązujących restrykcji sanitarnych

Ogłoszenie

Dnia 12 czerwca br.

Publiczne Przedszkole w Kobiernicach

będzie nieczynne.

Przedszkole będzie pełnić tylko dyżur administracyjny w godzinach od 9.00 – 12.00.

Dyżur wakacyjny – WAŻNE

Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobiernicach informuje Rodziców, którzy podczas rozmowy telefonicznej bądź przez wiadomość e-mail zadeklarowali chęć posłania swojego dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, o konieczności złożenia w przedszkolu 

„Karty zgłoszenia chęci skorzystania z  dyżuru wakacyjnego w trakcie trwania  COVID 19”  w dniach od 15 czerwca do 17 czerwca w godz. 700 – 1530( załączniki nr 1 i nr 3 do  Regulaminu Dyżuru Wakacyjnego Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

           Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z powyższym Regulaminem, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana 23 czerwca 2020 r. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku pojawienia się aktualizacji wytycznych MEN, GIS i MZ lista ta może ulec zmianie.

          W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 1 lipca 2020 r. dyrektor na bieżąco będzie podejmował  decyzję o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w powyższym  Regulaminie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

Zarządzenie nr PPK.021.16.2020

Regulamin dyżuru wakacyjnego –  załączniki do pobrania

Czyściochowe Przedszkole

Nasze przedszkole bierze udział w Programie Edukacyjnym

“Czyściochowe Przedszkole”

organizowanym przez Rossmann.

 

Dzieci uczestnicząc w programie “Czyściochowe Przedszkole”

wykonały pracę plastyczną

 

JAK GŁOSOWAĆ?
W dniach od 1 do 30 czerwca można oddać swój
głos na pracę.
Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu
“Rossnę! Junior”.
Codziennie można oddać jeden głos na stronie
www.rossmann.pl/czysciochowo
W wyszukiwarce należy wpisać: nazwę naszego przedszkola i zagłosować :)))

Za pracę z I etapu Konkursu pt ; ” Ząbek ” 

 udało nam się wygrać KARTĘ PODARUNKOWĄ
dla przedszkola na zakupy do Rossmana :)))
Wszystkim, którzy oddali głos
BARDZO DZIĘKUJEMY
i prosimy o GŁOSY
W KOLEJNEJ ODSŁONIE KONKURSU!!!

Za każdy głos BARDZO DZIĘKUJEMY :))))

 

Dyżur wakacyjny

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że dyżur wakacyjny planowany jest na okres od 1 do 31 lipca br.

          Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci z macierzystego przedszkola. W tym roku w związku z reżimem sanitarnym nie ma możliwości zapisania dziecka na dyżur wakacyjny do innej placówki.

          Ilość dzieci na dyżurze uzależniona będzie  od aktualnych wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego (obecnie są to 4 m2 na osobę ).

          Prosimy Rodziców, aby deklaracje te były wiążące, gdyż nie może być tak, aby dziecko nie zapisane przyszło do przedszkola. Jednocześnie prosimy o dokładne rozważenie decyzji o posłaniu dziecka na dyżur ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, tak aby mogły skorzystać z tej formy  opieki rodziny najbardziej tego potrzebujące. W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc dyrektor na bieżąco będzie podejmował decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami.

         Wstępną deklarację telefoniczną bądź przez wiadomość e-mail na platformie „Edu-Przedszkole” , która nie jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca  w przedszkolu, należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. 

         Informacja  ta dotyczy Rodziców, którzy oboje w tym czasie pracują zawodowo bądź chcą wrócić do pracy i nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

         Wiadomość o terminie rekrutacji wraz z regulaminem dyżuru wakacyjnego i wytycznymi GIS będzie podana w kolejnym ogłoszeniu.

         Dyżur wakacyjny organizowany będzie jeżeli zgłoszonych zostanie min. 5 dzieci. 

                                                                                      Dyrektor

                                                                                      Publicznego Przedszkola w Kobiernicach                                                   Bożena Mysłajek

 

Dzień Dziecka

Prosimy Rodziców o odbiór z przedszkola prezentów dla Swoich pociech.

Rada Rodziców
przy Publicznym Przedszkolu
w Kobiernicach

WAŻNE

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje Rodziców,
którzy podczas rozmowy telefonicznej zadeklarowali chęć posłania swojego dziecka/dzieci
do przedszkola od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek),
o konieczności złożenia oświadczenia w dniu 21 maja br. w godz. 7.00 – 16.00
( załącznik nr 1 i nr 3 „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji
i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w okresie występowania
zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19”.
Proszę, aby te deklaracje były wiążące, gdyż nie może być tak, aby dziecko nie zapisane
przyszło do przedszkola. W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 25 maja 2020r.
dyrektor na bieżąco będzie podejmował decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi
kryteriami zawartymi w procedurze.
Rodzice przed złożeniem oświadczenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się
z powyższą procedurą, która będzie obowiązywać w okresie funkcjonowania placówki
w reżimie sanitarnym.

Procedura wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem

„Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w okresie występowania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19”.

Załączniki do wydruku:

Załączniki nr 1

Załącznik nr 3

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach
Bożena Mysłajek

Przedszkola w dalszym ciągu pozostają zamknięte!

W A Ż N EGmina Porąbka nie otworzy swoich przedszkoli w dniu 11 maja 2020r.Szanowni Państwo,informuje, że po…

Opublikowany przez Gmina Porąbka Czwartek, 7 maja 2020

WAŻNE

Informujemy, że decyzją Wójta Gminy Porąbka przedszkola z terenu Naszej Gminy
nie będą otwarte od dnia 6 maja br.

O ewentualnym otwarciu placówek przedszkolnych poinformujemy Państwa telefonicznie lub mailowo.
  z poważaniem

 Bożena Mysłajek
Dyr Publicznego Przedszkola w Kobiernicach