Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość
ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
(które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym)
w Wiener TU S.A.. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny
2023/2024, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2023 br. do 31 sierpnia 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki
w wysokości 30,00 zł.

Prosimy chętnych Rodziców o wyrażenie zgody
-podpis na liście- oraz wpłatę w/w kwoty do 22 września br.

– drugie dziecko płaci połowę składki.