Uwaga!!

W związku z przypadkiem wykrycia wszawicy w naszym przedszkolu, proszę Rodziców wszystkich dzieci w poszczególnych grupach wiekowych o sprawdzenie czystości głów swoich pociech. W przypadku stwierdzenia, że dziecko jest zarażone insektami ( gnidy, wszy) proszę o przeprowadzenie kilkukrotnej kuracji mającej na celu wyeliminowanie pasożytów.

Z poważaniem Bożena Mysłajek Dyrektor Przedszkola w Kobiernicach.

Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w przedszkolnym

konkursie fotograficznym
„Jesienny pejzaż”
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających

do Przedszkola Publicznego w Kobiernicach
konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii, przedstawiającej jesienny pejzaż
zdjęcia należy złożyć w placówce przedszkola do 25.10.2021r.
ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021r.
regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIENNY PEJZAŻ”
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Kobiernicach
Osoby odpowiedzialne: Dominika Kliś, Kinga Małecka- Matlak
Cele konkursu:
Poznanie piękna przyrody jesienią
Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem
Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z rodzicami
Warunki konkursu:
Należy wykonać jedno zdjęcie przyrody jesienią, zdjęcie należy wydrukować i podpisane przynieść do przedszkola w terminie do 25.10.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone 29.10.2021r. Wystawę prac będzie można obejrzeć na terenie przedszkola.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, zaś na zwycięzców czekają nagrody.
Skład komisji oceniającej zdjęcia:
W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym Dyrektor przedszkola.

Spotkanie z Policjantem

Informujemy Rodziców, że 

w dniu 1 października (tj. piątek) o godz. 9:00

w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie poszczególnych grup z policjantami.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane pies i pojazdy policyjne.

Prosimy, aby w tym dniu Rodzice przyprowadzili swoje pociechy

najpóźniej do godz. 8:00.   

Fotograf

Sesja fotograficzna uzupełniająca dla dzieci, które były nieobecne w dniu 18 marca br.
będzie miała miejsce w dniu 10 maja br. ( poniedziałek) o godz. 12:30.
Tablo – grupa Pszczółek i nieobecne w dniu 18 marca dzieci z grupy Jagódki.
Wiosna – wszystkie dzieci z grup młodszych, które nie uczestniczyły w sesji fotograficznej w w/ w terminie.

Konkurs „Moja miejscowość w obiektywie”

Zachęcamy wszystkie przedszkolaki do wzięcia udziału
w konkursie fotograficzno-plastycznym.

Szczegółowe informacje na plakacie oraz w regulaminie konkursu. Prace konkursowe należy złożyć u wychowawcy grupy do dnia 25.05.2021r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach

31.05-02.06.2021r.

Regulamin konkursu

Życzenia Świąteczne
Informacja dla rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje Rodziców,

że na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561)

w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r.

do przedszkola mogą uczęszczać na wniosek:

1) rodziców dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice spełniający warunki powyższego rozporządzenia, proszeni są o pobranie zaświadczenia z miejsca pracy potwierdzającego Państwa zatrudnienie.

Dla dzieci tych Rodziców, w miarę potrzeb zostaną uruchomione kolejne oddziały dziecięce w naszym przedszkolu.

Prosimy telefonicznie informować sekretariat Przedszkola, że jesteście Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do placówki w tym okresie.

Dzieci pozostające w domu będą mogły korzystać z nauczania zdalnego organizowanego przez swoich wychowawców na platormie Edu-Przedszkole.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Przedszkola pod numerem tel. 33 81 08 698.

Bożena Mysłajek
Dyrektor Publicznego Przedszkolaw Kobiernicach

Wigilia w przedszkolu

 Uprzejmie informujemy, że w dniu

       23 grudnia br. (środa)

w naszym Przedszkolu odbędzie się dla dzieci

„Spotkanie przy wigilijnym stole”

     W tym dniu ubieramy się na galowo.

 

Kalendarze

Równocześnie informujemy,

że można dodatkowo zamówić:

 • kalendarz – 32,00 zł.
 • zdjęcie 20×30 – 12,00 zł.
 • zdjęcie 15×21 – 10,00 zł.
 • zdjęcie 10×15 – 6,00 zł.
 • magnes na lodówkę z kalendarzem – 26,00 zł.
 • zdjęcie na sklejce – 21,00 zł.

Zamówienia można zgłaszać do 27 listopada

Zmiana godzin pracy przedszkola

Publiczne Przedszkole w Kobiernicach
w okresie od 01.09.2020 do odwołania
czynne w godzinach od 7.00 – 16.00