Dyżur 2 maja

Informujemy, że w dniu 

2 maja (czwartek)

przedszkole będzie pełniło dyżur.

W celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej w/w dniu prosimy 

wszystkich Rodziców o wpisanie na listę dzieci, które w tym dniu 

będą/nie będą korzystały z usług placówki.