Opłaty wrzesień

 

W dniu 06.10.2023r. zostaną rozdane kartki z opłatami 

za przedszkole za miesiąc WRZESIEŃ 2023r. 

Opłaty należy dokonać drogą elektroniczną do dnia 16.10.2023r.

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka (dzieci).

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

 

Dzień uśmiechu

6 października br(tj. piątek

w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Światowy Dzień Uśmiechu.

W tym dniu będzie obowiązywał kolor żółty, dlatego prosimy aby dzieci przyszły ubrane na w/w kolor.

Konsultacje logopedyczne

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną,

a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą,
na spotkanie, które odbędzie się:

28 września br. (czwartek)

od godz. 7.10 do 9.00

3 października br. (wtorek)

od godz. 15.00 do 16.00


W trakcie rozmowy zostanie  zostaną omówione trudności dziecka oraz program terapii.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się na stoliku
w szatni przedszkola.

Logopeda : Maria Mydlarz

Teatr

29 września br. ( tj. piątek ) w naszym Przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne dla dzieci
pt.
„ Tajemniczy wirus lenistwa”.

Sztukę wystawi teatr „Skrzat” z Krakowa.

Spotkanie z Policjantem

Spotkanie z Panem Policjantem !!!

 W dniu 25.09 ( poniedziałek) odbędzie się spotkania
z Panem Policjantem z Komisariatu Policji w Kobiernicach. 

  W ramach spotkania przewidziane są :

  • wycieczka na skrzyżowanie (rondo w Kobiernicach), 
  • nauka przechodzenia po pasach, 
  • nauka zasad ruchu drogowego.

Fundusz Sołecki

Drodzy Rodzice !!!!
W związku z koniecznością poprawy jakości warunków przebywania waszych dzieci na terenie placówki dydaktycznej, konieczne jest założenie systemu KLIMATYZACJI. W miesiącach od maja do połowy września 2023r. wykonane pomiary temperatury w naszym przedszkolu wykazały w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki wartości dochodzące do 32 stopni Celsujsza. Taki stan rzeczy niesie za sobą negatywne skutki zdrowotne oraz obniżenie możliwości percepcyjno – poznawczych podopiecznych. Przebywanie przez nawet krótki czas w tak wysokiej temperaturze doprowadza do pogorszenia samopoczucia spadku energii oraz senności wynikającej z przegrzania organizmu oraz zaburzenia funkcjonowania ośrodka termoregulacji, który zgodnie z literaturą medyczną jest szczególnie wrażliwy w najmłodszych grupach wiekowych. Dlatego też wraz z Radą Rodziców podjęłam inicjatywę złożenia wniosku do Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobiernice o uzyskanie środków finansowych na założenie systemu klimatyzacji w Przedszkolu w Kobiernicach. Wniosek ten będzie poddany od głosowanie na Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się dnia 19 września tj; wtorek o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Kobiernicach. Dlatego też bardzo proszę wszystkich rodziców ( zameldowanych w Kobiernicach ), o liczne zgromadzenie się na jutrzejszym zebraniu i poparcie naszej inicjatywy. Liczę na Państwa zaangażowanie i głosy dla dobra naszych dzieci.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach Magdalena Piekiełko- Ilczak

Spotkanie z Policjantem

W dniu 18 września do naszego przedszkola przybędą goście: pan Policjant oraz psy Kristi i Nada pracujące 

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Bialskim.

Tego dnia dzieci z wszystkich grup przedszkolnych zgromadzą się na placu zabaw, aby powitać gości. 

Przewodnik czworonogów opowie dzieciom na czym 

polega ich praca, po co psy pracują w straży. 

Przeprowadzi krótki pokaz związany z posłuszeństwem 

i wykonywaniem komend przez pieski. 

Pan policjant przeprowadzi również krótką 

pogadankę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wycieczka

Drodzy Rodzice !

Dnia 22 września (piątek) dwie grupy Jagódki i Pszczółki

wybiorą się na wycieczkę do Porąbki ,podczas której wezmą udział

 w Przedszkolandii” 

w ramach projektu Orły Sportu”

Śniadanie 8.00 

Wyjazd z przedszkola – godz. 8.30

Powrót ok. godz. 12.00

Program wycieczki :

9.30- 12.00 rozgrywki sportowe (zawody sportowe, tory przeszkód, dmuchańce)  w przerwie słodki, zdrowy poczęstunek

Bardzo prosimy o wyposażenie dzieci w strój i obuwie sportowe oraz w nakrycia głowy!

31 maja - Olimpiada - Samorządowe Przedszkole nr 178 - Kraków