Spotkanie z Policjantem

Spotkanie z Panem Policjantem !!!

 W dniu 25.09 ( poniedziałek) odbędzie się spotkania
z Panem Policjantem z Komisariatu Policji w Kobiernicach. 

  W ramach spotkania przewidziane są :

  • wycieczka na skrzyżowanie (rondo w Kobiernicach), 
  • nauka przechodzenia po pasach, 
  • nauka zasad ruchu drogowego.