Fundusz Sołecki

Drodzy Rodzice !!!!
W związku z koniecznością poprawy jakości warunków przebywania waszych dzieci na terenie placówki dydaktycznej, konieczne jest założenie systemu KLIMATYZACJI. W miesiącach od maja do połowy września 2023r. wykonane pomiary temperatury w naszym przedszkolu wykazały w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki wartości dochodzące do 32 stopni Celsujsza. Taki stan rzeczy niesie za sobą negatywne skutki zdrowotne oraz obniżenie możliwości percepcyjno – poznawczych podopiecznych. Przebywanie przez nawet krótki czas w tak wysokiej temperaturze doprowadza do pogorszenia samopoczucia spadku energii oraz senności wynikającej z przegrzania organizmu oraz zaburzenia funkcjonowania ośrodka termoregulacji, który zgodnie z literaturą medyczną jest szczególnie wrażliwy w najmłodszych grupach wiekowych. Dlatego też wraz z Radą Rodziców podjęłam inicjatywę złożenia wniosku do Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobiernice o uzyskanie środków finansowych na założenie systemu klimatyzacji w Przedszkolu w Kobiernicach. Wniosek ten będzie poddany od głosowanie na Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się dnia 19 września tj; wtorek o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Kobiernicach. Dlatego też bardzo proszę wszystkich rodziców ( zameldowanych w Kobiernicach ), o liczne zgromadzenie się na jutrzejszym zebraniu i poparcie naszej inicjatywy. Liczę na Państwa zaangażowanie i głosy dla dobra naszych dzieci.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach Magdalena Piekiełko- Ilczak