Zasady odliczania nieobecności

Zasady Odliczania Nieobecności

Zasady odliczania za pobyt i żywienie dziecka

Rodzice:
1. Zgłaszają nieobecności dziecka w przedszkolu osobiście lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola   Tel: 33 810 86 98.

Informujemy, iż zgłoszenia wysyłane sms-em  lub poprzez aplikację Messenger nie będą brane pod uwagę!.
2. Odliczeniom podlegać będą tylko dni zgłoszone dzień wcześniej do godz. 9:00.