Uwaga zebranie Rodziców

UWAGA !!! 

Dyrektor przedszkola serdecznie zaprasza
Rodziców dzieci z grup „Motylki” i ,,Pszczółki”
(tych, wychowanków którzy nadal w roku szkolnym 2022/2023
będą uczęszczali do przedszkola).
na spotkanie w dniu 22 czerwca o godz. 16:30.
Tematem w/w spotkania będzie organizacja nowego roku szkolnego. 

Z poważaniem

Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobiernicach
mgr Bożena Mysłajek