Dyżur 17 czerwiec

Informujemy, że w dniu

17 czerwca br. przedszkole będzie 

pełniło dyżur.

W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej prosimy Rodziców 
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu nie będą korzystały
z usług placówki.