Konsultacje logopedyczne

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci uczęszczających na terapie logopedyczną do udziału w obowiązkowych konsultacjach logopedycznych,
a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą, na spotkanie
które odbędzie się 

9 czerwca br. (czwartek)
od godz. 14.00 – 16.00

W trakcie rozmowy zostanie podsumowana terapia oraz zostaną przekazane wnioski do dalszej pracy.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się na stoliku w korytarz przedszkolnym.

Zaprasza logopeda: Maria Mydlarz