Dyżur 9 czerwiec

Informujemy, że w dniu
9 czerwca br. (tj. piątek)
przedszkole będzie pełniło dyżur.
W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni
przedszkolnej prosimy Rodziców
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu
nie będą korzystały z usług placówki.
Termin zgłaszania dzieci na dyżur do 6 czerwca br.

„Mój przyjaciel” – konkurs plastyczny

“MÓJ PRZYJACIEL” – konkurs plastyczny

Drogie Przedszkolaki!
 Zapraszamy Was i Waszych Rodziców do udziału w konkursie organizowanym przez
                                              Publiczne Przedszkole w Kobiernicach.

Organizatorem konkursu jest:
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, koordynatorzy:
Maria Mydlarz, Urszula Michalak

Cele konkursu:
– Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
– Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.
– Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
– Podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

Zasady uczestnictwa:

 • Technika pracy dowolna, format A4-A3.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
 • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zamieścić następujące informacje:
  – imię i nazwisko dziecka;                           
  – wiek;
  – grupę przedszkolną.

Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace należy dostarczyć do 29.05.2023r. (tj. poniedziałek).
Wykonane prace prosimy o przekazanie do wychowawców grupy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2023r. (tj. czwartek).

Ocena prac:
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Wkład dziecka w wykonaną pracę;
 2. Oryginalny pomysł;
 3. Estetykę wykonania pracy.

Prace konkursowe będą oceniane przez organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze z grup: Misie, Krasnoludki, Biedronki
 • dzieci starsze z grup: Motylki, Jagódki, Pszczółki

Prace konkursowe w całości wykonane przez rodziców nie mogą liczyć
na zdobycie głównych nagród.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.

Zapraszamy do udziału!!!!

 

 

Piknik Rodzinny


Piknik Rodzinny i Dzień Otwarty
które odbędą się w dniu 27 maja br.( sobota) o godz. 15:00
w ogródku przedszkolnym – jeśli tylko będzie sprzyjająca pogoda.
W programie imprezy:
* występy artystyczne w wykonaniu Przedszkolaków z okazji Święta Mamy i Taty,
* gry sprawnościowe i zabawy ruchowe przy muzyce, które poprowadzą animatorzy z Agencji
„Szalone Figle”,
* i inne atrakcje dla dzieci ( „dmuchańce” do skakania, loteria fantowa, lody tajskie, wata cukrowa ,
i Rodziców ( kiełbaski, karkówka, kaszanka z grilla, kawa, herbata, napoje chłodzące).

Alarm ewakuacyjny

UWAGA !

Informujemy Rodziców, 

że w dniu 16 maja br. (wtorek)

w godzinach dopołudniowych w naszym przedszkolu odbędzie się 

próbny alarm ewakuacyjny 

z udziałem

Strażaków OSP Kobiernice.

Dyżur wakacyjny

INFORMACJA WAŻNE !!! 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu będą odbywały się w następujących terminach:

 • od dnia 22 maja 2023r. do 26 maja 2023r. dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach,
 • od dnia 29 maja 2023r. do 2 czerwca 2023r. dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu Gminy Porąbka.

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 sierpnia 2023r. do 25 sierpnia 2023r.

Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego.

Informację o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny można uzyskać
od dnia
6 czerwca 2023r. osobiście w kancelarii przedszkola.

O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora str. 1
Zarządzenie Dyrektora str. 2
Regulamin dyżuru wakacyjnego 
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie Rodziców