„Mój przyjaciel” – konkurs plastyczny

“MÓJ PRZYJACIEL” – konkurs plastyczny

Drogie Przedszkolaki!
 Zapraszamy Was i Waszych Rodziców do udziału w konkursie organizowanym przez
                                              Publiczne Przedszkole w Kobiernicach.

Organizatorem konkursu jest:
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, koordynatorzy:
Maria Mydlarz, Urszula Michalak

Cele konkursu:
– Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
– Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.
– Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
– Podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

Zasady uczestnictwa:

 • Technika pracy dowolna, format A4-A3.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
 • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zamieścić następujące informacje:
  – imię i nazwisko dziecka;                           
  – wiek;
  – grupę przedszkolną.

Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace należy dostarczyć do 29.05.2023r. (tj. poniedziałek).
Wykonane prace prosimy o przekazanie do wychowawców grupy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2023r. (tj. czwartek).

Ocena prac:
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Wkład dziecka w wykonaną pracę;
 2. Oryginalny pomysł;
 3. Estetykę wykonania pracy.

Prace konkursowe będą oceniane przez organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze z grup: Misie, Krasnoludki, Biedronki
 • dzieci starsze z grup: Motylki, Jagódki, Pszczółki

Prace konkursowe w całości wykonane przez rodziców nie mogą liczyć
na zdobycie głównych nagród.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.

Zapraszamy do udziału!!!!