Dyżur wakacyjny

INFORMACJA WAŻNE !!! 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu będą odbywały się w następujących terminach:

  • od dnia 22 maja 2023r. do 26 maja 2023r. dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach,
  • od dnia 29 maja 2023r. do 2 czerwca 2023r. dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu Gminy Porąbka.

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 sierpnia 2023r. do 25 sierpnia 2023r.

Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego.

Informację o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny można uzyskać
od dnia
6 czerwca 2023r. osobiście w kancelarii przedszkola.

O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora str. 1
Zarządzenie Dyrektora str. 2
Regulamin dyżuru wakacyjnego 
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie Rodziców