Dyżur 9 czerwiec

Informujemy, że w dniu
9 czerwca br. (tj. piątek)
przedszkole będzie pełniło dyżur.
W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni
przedszkolnej prosimy Rodziców
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu
nie będą korzystały z usług placówki.
Termin zgłaszania dzieci na dyżur do 6 czerwca br.