Uwaga Rodzice!

UWAGA!!!

Rodziców, których dziecko/dzieci  będzie/będą

kontynuować wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu  w Kobiernicach prosi się o wypełnienie 

„Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” i złożenie jej 

najpóźniej do 3 lutego br.  

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:00-15:00

 

Brak złożonej deklaracji 

będzie równoznaczny z ponownym przystąpieniem do rekrutacji 

na rok szkolny 2023/24.

 

„Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”- plik do pobrania