Konkurs AlePIZZA

AlePIZZA

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach 

do udziału w konkursie plastycznym 

z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy.

Praca konkursowa polega na wykonaniu dowolną techniką plastyczną 

oraz dowolną formą plastyczną PIZZY 😊

Wykonana praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie z danymi: imię i nazwisko,  wiek autora, nazwa grupy.

Gotowe prace konkursowe należy złożyć w przedszkolu do dnia 10 lutego 2023r. (tj. piątek) 

za pośrednictwem wychowawców poszczególnych grup wiekowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14 lutego 2023r. (tj. wtorek)

Prace konkursowe będą oceniane przez organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci młodsze z grup: Misie, Krasnoludki, Biedronki
  • dzieci starsze z grup: Motylki, Jagódki, Pszczółki

 

Laureaci konkursu i dzieci wyróżnione uhonorowane zostaną pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

UWAGA !!!

Prace konkursowe w całości wykonane przez rodziców nie mogą liczyć 

na zdobycie głównych nagród.

Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie - Dzień Pizzy  w grupie Biedronki, Pszczółki i Motylki

Organizatorzy konkursu:                                                                                                      Karina Gibas
Kinga Małecka-Matlak                                                                                                        Iwona Skrzypiec