Dyżur wakacyjny – WAŻNE

Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobiernicach informuje Rodziców, którzy podczas rozmowy telefonicznej bądź przez wiadomość e-mail zadeklarowali chęć posłania swojego dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, o konieczności złożenia w przedszkolu 

„Karty zgłoszenia chęci skorzystania z  dyżuru wakacyjnego w trakcie trwania  COVID 19”  w dniach od 15 czerwca do 17 czerwca w godz. 700 – 1530( załączniki nr 1 i nr 3 do  Regulaminu Dyżuru Wakacyjnego Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

           Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z powyższym Regulaminem, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana 23 czerwca 2020 r. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku pojawienia się aktualizacji wytycznych MEN, GIS i MZ lista ta może ulec zmianie.

          W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 1 lipca 2020 r. dyrektor na bieżąco będzie podejmował  decyzję o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w powyższym  Regulaminie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

Zarządzenie nr PPK.021.16.2020

Regulamin dyżuru wakacyjnego –  załączniki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *