Konkurs

„OZDOBA CHOINKOWA W DAWNYM STYLU”

Drogie Przedszkolaki!
Zapraszamy Was i Waszych Rodziców do udziału
w konkursie organizowanym przez
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach.

Organizatorem konkursu jest:
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, koordynatorzy:
Urszula Michalak, Maria Mydlarz

Cele konkursu:

– propagowanie tradycji związanej ze świętami bożonarodzeniowymi,
– pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dziecka i rodziców,
– umożliwienie wspólnego przeżywania radości i satysfakcji w gronie rodzinnym.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej w formie przestrzennej – technika dowolna, forma dowolna – dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki, itp.
Można użyć wszystkiego co podpowie wyobraźnia np.: bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, makaronu, piernika, ziaren zbóż itp. 

Jak wskazuje temat konkursu, pracę musi dać się powiesić na choince. 

Ozdoby choinkowe muszą zawierać przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem przedszkolaka oraz grupą przedszkolną, do której uczęszcza.

Termin i warunki dostarczenia prac:

 Prace należy dostarczyć do 17.12.2021 r.

Wykonane prace prosimy o przekazanie do wychowawców grupy.

Ocena prac:
    Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Wkład dziecka w wykonaną pracę;
2. Oryginalny pomysł;
3. Estetykę wykonania pracy.

Ozdoba choinkowa nie może być kupiona, ale własnoręcznie wykonana. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 21 grudnia 2021 roku. 

Wyniki konkursu zostaną, także opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.

Zapraszamy do udziału!!!!

12 listopad

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej w dniu 12 listopada br.

  (tj. piątek po święcie 11 listopada)

prosimy Rodziców o wpisanie na listę dzieci, które

w tym czasie nie będą korzystały  usług naszej placówki.

Dzień drzewa

Drodzy Rodzice w półeczkach dzieci w szatni organizatorzy konkursu „Dzień drzewa” zostawili bileciki do oddania głosów w konkursie plastyczno-technicznym.


Wystawa prac konkursowych zorganizowana została w przedsionku przedszkola.
Każde dziecko z pomocą Rodzica może oddać jeden głos wyznaczając miejsce I, II i III😄 i wrzucić go do kosza umieszczonego przy pracach.


Głosowanie trwa do 28.10.2021r.
Dziękujemy za oddane głosy🙂

Kalendarze

Informujemy Rodziców, że

w sekretariacie przedszkola można nabyć kalendarze cena 42,00 zł.

(zakup dobrowolny – termin zakupu do 30 listopada br. (po tym terminie kalendarze będą odesłane).

Przedszkole na Medal

Z przyjemnością informujemy, że Publiczne Przedszkole w Kobiernicach zostało zgłoszone przez Rodziców dzieci do nagrody Przedszkole Roku w akcji Przedszkole na Medal –

największym plebiscycie edukacyjnym

w Polsce, który w woj. śląskim jest prowadzony przez „Dziennik Zachodni”.

Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się 25 października (poniedziałek) o godz. 12:00.

Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.dziennikzachodni.pl/nauczyciel.

Teatrzyk

W dniu 20 października br. dzieci będą uczestniczyły

w spektaklu teatralnym

pt. „Przygody Ptysia w Cukrowej Krainie”.

Młodsze grupy – 12:30

Starsze grupy – 13:15.

Wizyta w Centrum Językowo – Edukacyjnym „FACE 2 FACE”

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Kobiernicach serdecznie dziękuje FACE 2 FACE Centrum Językowo – Edukacyjne za świetnie przygotowane i prowadzone /z naszymi przedszkolakami/ zajęcia języka angielskiego oraz robotyki. Zajęcia te sprawiły naszym wychowankom z grup wiekowych – Biedronki, Jagódki, Motylki i Pszczółki – wiele radości i były atrakcyjną rozrywką w ramach pobytu dzieci w przedszkolu. Uważamy, że pobyt w FACE 2 FACE na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków.

Konsultacje logopedyczne

Diagnozy logopedyczne dzieci 6–letnich oraz 5-letnich w dniu dzisiejszym, tj. piątek zostały rozdane do indywidualnych półek dziecięcych znajdujących się w szatni.

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej do udziału w obowiązkowych konsultacjach, a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą, na spotkanie które odbędzie się:

  30 września br. (czwartek)
od godz. 7.30 do 10.00

oraz
1 października br. (piątek)

7.30 do 10.00

W czasie spotkania zostaną omówione trudności dziecka oraz program terapii.
Proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się na stoliku w korytarzu przedszkola.

Logopeda : Maria Mydlarz

WAŻNE

Drodzy Rodzice!

W związku z nasileniem się infekcji wirusowych  (katary, kaszle, bóle głowy, wirusy żołądkowo-jelitowe), proszę o bezwzględne pozostawienie chorych dzieci w domu – w trosce o zdrowie pozostałych przedszkolaków i personelu Przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola w Kobiernicach
Bożena Mysłajek

PODSTAWOWE WYTYCZNE

PODSTAWOWE WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R.

 Szczegółowe wytyczne zawiera „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

 • w roku szkolnym 2021/2022” opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi   Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  19 listopada 2020r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322,374,567i 13370).
 1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci  i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji  w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki  i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  z przedszkola.
 9. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie można się  z nim skontaktować.

Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu  w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.