Zmiana adresu e-mail przedszkola

Od dnia 17 maja 2018 r. uległ zmianie adres mailowy przedszkola. 

Nowy adres mailowy to : 

sekretariat@przedszkole-kobiernice.pl