Opłaty – przypomnienie

Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać:

a) telefonicznie na nr stacjonarny przedszkola 33 81 08 698

b) osobiście w kancelarii przedszkola najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.

Zgłoszenie nieobecności po godzinie 15:00 spowoduje naliczenie opłaty za wyżywienie za ten dzień, a nieobecność będzie odliczana od każdego kolejnego zgłoszonego dnia.