Kalendarze

Informujemy Rodziców, że w sekretariacie przedszkola można nabyć kalendarze,  cena 46,00 zł (zakup dobrowolny). 

Termin zakupu do 16 grudnia.  Po tym terminie kalendarze będą odesłane.