Dyżur wakacyjny

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że zapisy na dyżur wakacyjny
w przedszkolu będą odbywały się w następujących terminach:
– od dnia 23 maja 2022r. do 27 maja 2022r. dla dzieci uczęszczających do Publicznego
Przedszkola w Kobiernicach,
– od dnia 30 maja 2022r. do 3 czerwca 2022r. dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu
Gminy Porąbka.
Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 do 29 lipca 2022r.
Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się
z Regulaminem dyżuru wakacyjnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w
Kobiernicach, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z procedurą
zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informację o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny można uzyskać od dnia
7 czerwca 2022r. osobiście w kancelarii przedszkola.

O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest poniżej;

Informacja o dyżurze wakacyjnym
Zarządzenie Dyrektora
Zarządzenie Dyrektora 2
Regulamin dyżuru wakacyjnego
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny
Oświadczenie Rodzica o urlopie