Dyżur wakacyjny

UWAGA!
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje,
że od dnia 17 – 21 maja br. będą odbywały się zapisy
na dyżur wakacyjny w przedszkolu.
Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 – 20 sierpnia 2021 r.
Ze względu na pandemię Covid-19 na dyżur wakacyjny może
zostać zapisane wyłącznie dziecko, które uczęszcza do naszego
Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.
Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do
szczegółowego zapoznania się z „Regulaminem dyżuru wakacyjnego
w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach”,
który będzie
obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z „Procedurą
zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania
Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Informację o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur
wakacyjny można będzie uzyskać w sekretariacie Przedszkola
w dniu 25 maja br.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się poniżej.
O przyjęciu dziecka na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta-zgłoszenia-na-dyżur-wakacyjny.pdf
Regulamin-dyżuru-wakacyjnego.pdf
Zarządzenie-str-1.pdf
Zarządzenie-str-2.pdf