Dyżur Świąteczny

Uwaga !!!

W dniach od 27-29 grudnia  br. 

Przedszkole będzie pełniło dyżur 

w godzinach od  6.30- 16.30