Zwolnienie z opłat

Informujemy, że zgodnie
z Uchwałą Nr L/501/2023 Rady Gminy Porąbka
z dn. 28 września 2023 r.
od 2 listopada można składać wniosek
o częściowe zwolnienie z opłat za przedszkole. Częściowo zwolnieni z opłaty (50%) zostaną Rodzice tych dzieci, u których w rodzinie jest
3 dzieci poniżej 18-tu lat. 


Wniosek można pobrać w sekretariacie przedszkola.
Termin składania wniosku do 10 listopada br.