Projekt : „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice”

Celem nadrzędnym spotkań jest realizacja programu edukacyjnego prowadzonego w formie zajęć dydaktyczno-terapeutycznych, obejmujących budowanie zaufania z poczuciem bezpieczeństwa, stymulacji zmysłów dziecka wraz z usprawnieniem narządów artykulacyjnych i motoryki małej, a także wyzwalanie aktywności ruchowej.

Mikroprojekt pt.: „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”.

I spotkanie – 27 stycznia 2017 roku w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach, zorganizowane zostało pierwsze z sześciu spotkań polsko-czeskich przedszkolaków w ramach projektu : „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice”. Tematem przewodnim spotkania były „Zabawy na śniegu” czyli warsztaty edukacyjno-terapeutyczne w trakcie których zorganizowana została zabawa integracyjna polsko-czeskich przedszkolaków z elementami stymulacji polisensorycznej i integracji sensorycznej (SI). Opracowany przez terapeutów prowadzących warsztaty scenariusz spotkania, został skonstruowany w taki sposób, aby poprzez ciekawą zabawę, wprowadzić dzieci w świat bodźców wzrokowo -słuchowo – dotykowych. W tym celu, zgodnie z hasłem przewodnim spotkania, prowadzona była zabawa integracyjna z wykorzystaniem : białego szeleszczącego papieru, waty, plasteliny, a nawet miski ze śniegiem i masy z mączki ziemniaczanej z wodą. Ta ostatnia związana była z zajęciami z zakresu dostarczania wrażeń dotykowych – z masy podobnej do śniegu dzieci próbowały formować kule, które później położone na dłoni topiły się jak prawdziwy śnieg. W dalszej części spotkania dzieci korzystały z „magicznych” urządzeń w sali doświadczania świata oraz wzięły udział w zabawie ruchowej „zimowy tor przeszkód” zawierającej elementy terapii z zakresu SI. Przedszkolaki w trakcie warsztatów plastycznych wykonywały wspólnie bałwanki, które później dumnie prezentowały na pamiątkowym zdjęciu całej grupy. Spotkanie zakończone zostało uspokajającą zabawą przy dźwiękach muzyki Vivaldiego z koncertu f-moll „Zima’. 

link do artykułu i zdjęć