Zwrot kart do czytnika

Rodziców, których dziecko kończy edukację przedszkolną  w roku szkolnym 2023/2024 prosimy o zwrot karty do czytnika  w ostatnim dniu pobytu  dziecka w przedszkolu