Zmiana stawki żywieniowej

Informujemy, iż od 1 kwietnia br.

ulega zmianie stawka żywieniowa dla dzieci

i będzie wynosić 8,00.

Stawka ta wynika z przeprowadzonej przez intendenta kalkulacji i obejmuje zakup surowców

 i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków (znaczny wzrost cen).