Zgłaszanie podwieczorków

UWAGA!!!

    W związku z masowym odbieraniem dzieci przed podwieczorkiem,

informujemy Rodziców o obowiązku wcześniejszego zgłoszenia tego faktu personelowi przedszkola w formie ustnej lub telefonicznej.

   Brak zgłoszenia będzie skutkował

nie wydaniem podwieczorku.