Zebranie Rodziców

Uprzejmie informujemy Rodziców, że w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci grup przedszkolnych: 

 7 września br. (środa) o godz. 16:30
dzieci grup przedszkolnych – „Misie”, „Krasnoludki”, „Biedronki”. 

 8 września br. (czwartek) o godz. 16:30
dzieci grup przedszkolnych – „Motylki”, „Jagódki”, ”Pszczółki”

Podczas zebrania zostaną przedstawione ważne informacje dot. funkcjonowania placówki w roku szkolnym 2022/23. 

Po zebraniu odbędzie się zebranie rodziców z poszczególnych grup z wychowawcami. 

Obecność jednego z rodziców/opiekunów obowiązkowa.

 Ze względu że spotkanie odbywa się w placówce oświatowej prosimy o zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczki).