Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci
wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne,
które odbędą się dnia 30 sierpnia 2021 tj. poniedziałek o godz. 10.00.