Wyjazd do Domu Kultury

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje Rodziców,  że  w dniu, w którym  wyznaczone grupy mają   uroczyste  spotkanie  z Babciami i Dziadziusiami w Domu Kultury  w Kobiernicach 

–  dzieci  zostaną  przewiezione  z przedszkola autokarem na miejsce w/w  uroczystości.

Wyjazd z przedszkola planowany jest o godz. 9:30.

Po uroczystości  – dzieci  powrócą  autokarem do przedszkola na obiad.

Rodziców wyznaczonych do pieczenia ciasta na w/w spotkania z Seniorami, prosimy o dostarczenie  swoich wypieków do Domu Kultury w Kobiernicach ( w dniu występu swoich pociech) w godz. od 8:00 do 9:00 rano

lub dzień wcześniej  (przed  zaplanowanym występem dzieci)   

–  do Przedszkola  do godz. 15:00.