Zebranie Rady Rodziców

Ogłoszenie!!!

Zebranie podsumowujące pracę 

Rady Rodziców

w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się 21 lutego 2017 o godz. 17.00

w sali grupy „Biedronki”.