Urodzinki

Informujemy Rodziców,

że ze względu na niską frekwencję dzieci, urodzinki przedszkolaków w miesiącu lutym przenosi się na
6 marca br. (o ile zwiększy się liczba obecnych dzieci w przedszkolu).