Odpłatność

Informujemy Rodziców, że od 7 do 10 stycznia br.

odpłatność za przedszkole (świadczenie oraz żywienie)

za miesiąc STYCZEŃ należy odebrać w sekretariacie przedszkola

w godzinach od 7:00-15:00.