Dyżur

UWAGA !!!

W dniu 31 października br.

(tj. poniedziałek)

Przedszkole będzie pełniło dyżur.

Dzieci, które w tym dniu będą nieobecne

prosimy wpisać na listę.