Dyżur administracyjny

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że w czasie kwarantanny
w dniach 16 – 25 marca 2020 r.
dyżur administracyjny w przedszkolu pełniony będzie codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00