Dyżur

UWAGA !!!

W dniu od 27-29 grudnia br.

Przedszkole będzie pełniło dyżur.

Dzieci, które w tych dniach będą nieobecne

prosimy wpisać na listę w przedsionku Przedszkola.