Podziękowanie

Podziękowanie

Dzieci Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

serdecznie dziękują Mikołajowi

i Władzom Gminy Porąbka

za niezapomniane odwiedziny w naszej placówce

i otrzymane prezenty.