Wniosek o zwolnienie z opłat

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu troje/czworo lub więcej dzieci poniżej 18-tego roku życia mogą ubiegać się o zwolnienie z części lub całości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (świadczenie przedszkolne) przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w roku szkolnym 2021/22.

W tym celu należy wypełnić wniosek ( do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej przedszkola) i złożyć go do dnia 10 września br.

Wniosek do pobrania