WAŻNE

Informacja dla Rodziców!

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że placówka przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego  2020/2021. Czeka jeszcze na wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w celu uszczegółowienia zasad funkcjonowania przedszkola od 1 września br.