Uwaga!!

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuję, że w okresie feryjnym tj, od 29.01 do 02.02.2024 r. będą przeprowadzone prace remontowe związane z zakładaniem klimatyzacji w naszym przedszkolu .

 W związku z  tym po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym ze względu na bezpieczeństwo dzieci w tym okresie będą funkcjonować tylko trzy oddziały przedszkolne ( dla 75 dzieci).  Z dyżuru będą mogły korzystać tylko dzieci obojga pracujących rodziców.

W celu zaplanowania pracy przedszkola prosimy o wypisanie dzieci, które w tym okresie nie będą korzystały ze świadczeń przedszkolnych. 

 Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom w tych dniach. 

Z poważaniem

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach