Życzenia

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne, 
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, 
Bóg się rodzi w człowieku.

 

Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Życzy Dyrektor i pracownicy

Publicznego Przedszkola

w Kobiernicach