Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców
na zebrania z nauczycielkami
do oddziałów dzieci 6-letnich,
które odbędą się
27 kwietnia br. (czwartek) o godz. 16:00
w salach zabaw tych grup.

Na w/w spotkaniach z wychowawcami omawiane będą
postępy edukacyjne dzieci 6 – letnich
i wyniki końcowej diagnozy pedagogicznej.